กริ้ว
กลางหน
การุณ
เกศา
โกลี
โคตรปราณ
ฉันทา
ช้างเครื่อง
เดือดดาล
ตรอง
นรบาล
นายเวร
บังคมคัล
บัตรหมาย
ประภาษ
พระพักตร์
พระยายม
พัศดี
ไพร่พล
ระบือ
ร่ายพระเวท
ทารกรรม
เลกทาส
วัวต่าง
สระสรง
สรวล
สุริยา
สีหนาท
สำเหนียก
หรรษา
หมู่หุ้มแพร
อนุสนธิ์
อภิวาท
อาภัพ
อาสัญหมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
โกรธ เคือง
กลางทาง
ความกรุณา
เส้นผม
อื้ออึง วุ่นวาย
ถวายชีวิตทั้งตระกูล
ความลำเอียง เพราะรักใครชอบใจ
ช้างที่ประดับเครื่องทรงสำหรับออกศึก
โกรธมาก
คิดทบทวน
พระราชา ในที่นี้หมายถึง ผู้คุม
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้มีตำแหน่งสูงกว่าตน
ไหว้
หนังสือเกณฑ์ของราชการ
ตรัส บอก พูด
หน้า
หัวหน้ากรมในราชการทหาร
ผู้บังคับการเรือนจำ ผู้ปกครองนักโทษ
กำลังคน กำลังทหาร
เลื่องลือ เอิกเกริก
เสกคาถาอาคม
การกระทำที่ทำให้ได้รับความทุกข์
ชายฉกรรจ์ ที่เป็นทาส
วัวบรรทุกสิ่งของ
สระผมอาบน้ำ
หัวเราะร่าเริง
พระอาทิตย์
พระราชดำรัสอันเป็นที่น่าเกรงขามของคนทั้งปวง
ฟัง ได้ยิน
ความรื่นเริง ความยินดี
ตำแหน่งยศมหาดเล็ก รองจ่าลงมา
การต่อเนื่อง สืบเนื่อง
การคำนับ การไหว้
ตกอับ วาสนาน้อย
ความตาย ตาย